Zomerzinnen 2017

Kom op tijd! De voorstellingen beginnen op de tijd die in het programmablad staat aangegeven. Wie te laat komt, kan niet meer worden toegelaten
Parkeer je fiets en auto op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Dit is met bordjes aangegeven. Voor auto’s geldt: parkeer de auto zoveel mogelijk buiten het dorp op de aangegeven parkeerplaatsen. Het is max. 5 minuten lopen naar de entree van de Amer. De fietsenparkeerplaats is direct tegenover de Amer
Zet je telefoon uit! Tijdens de voorstellingen mag er niet gebeld of ge-sms’t worden; dit stoort zowel bezoekers als spelers. En wacht met je sigaretje tot na de voorstelling. Tijdens de voorstellingen mag niet gerookt worden
Voorstellingen zijn niet bestemd voor huisdieren. Honden en andere viervoeters worden niet toegelaten bij de voorstellingen.
Je hebt een entreebandje nodig om de optredens te kunnen bijwonen, hier wordt op gecontroleerd. Alle andere activiteiten zijn gratis toegankelijk. Het entreebandje is niet overdraagbaar. Toegang tot de verschillende activiteiten is afhankelijk van de locatiecapaciteit; vol is vol!
Houd Amen schoon! Toon respect voor het dorp en z’n inwoners en gooi je afval in afvalbakken en niet op de grond
Het is niet toegestaan foto-, video- en geluidsopnamen te maken tijdens de voorstellingen en optredens, zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende muzikant, schrijver, theatermaker of de Zomerzinnen-organisatie
Bezoekers nemen op eigen risico deel aan het festival. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of vermissing