Koos Dijksterhuis

(1962) is schrijver en journalist. Hij schrijft gedichten en natuurboeken, o.a. ‘De spreeuw’ (2016), de vogel die vrouwen verleidt met een bloemetje, die voetbalwedstrijden heeft gefloten en muziek van Mozart heeft gecomponeerd. De vogel die altijd neuriet en zingt. Een ode aan de onbekommerde spreeuw. Recent verscheen ‘Eilandgevoel’(2017).  Het bevat bijna 200 korte verhalen over natuur en landschap op Schiermonnikoog. Behalve alle hoeken van het eiland komen ook diverse karakteristieke eilanders erin voor.

Koos Dijksterhuis studeerde in Groningen af als socioloog, nadat hij de studie biologie niet had afgemaakt. Hij reisde veel, stortte zich op ontwikkelingswerk en hield zich een tijd bezig met milieuvraagstukken. Tegenwoordig woont hij weer in Groningen. Hij was ooit columnist bij het Nieuwsblad van het Noorden. Nu verzorgt hij vijf dagen per week zijn Natuurdagboek in dagblad Trouw. Uit zijn stukjes blijkt zijn grote liefde voor alles wat leeft. Hij verwondert zich over het ogenschijnlijk gewone, waar vaak een verrassend verhaal achter zit.