skip to Main Content

ANBI STATUS ZOMERZINNEN

RSIN-nummer is 851794531

Doelstelling van Stichting Zomerzinnen

Het organiseren van grootschalige- en kleinschalige literaire activiteiten en het stimuleren van een goed literair klimaat in Drenthe en omgeving.

Beleidsplan

Jaarverslag

Bestuurssamenstelling

Wim Dooren, interim-voorzitter

Raymund Prins, penningmeester

Hedwig Udding, bestuurslid

Anneke de Haas, bestuurslid

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd

OVER ONS

Back To Top