skip to Main Content

Jukebox

Jukebox

Op Zomerzinnen staat een door kunstenaars Chantalla Pleiter en Teackele Soepboer gebouwde Jukebox. Deze Jukebox bevat gedichten uit de bloemlezing Dichten met Oma van Lilian Zielstra.

Verschillende dichters bezochten verzorgingshuizen en gingen met ouderen in gesprek. Van deze gesprekken werd ter plaatse poëzie gemaakt en de beste 20 gedichten zijn te horen in de Jukebox.

Ga dus lekker zitten, druk op een knopje en luister. Er hoeft geen kwartje in!

Back To Top