skip to Main Content

Tsead Bruinja

Tsead Bruinja

Tsead Bruinja (1974) is sinds januari Dichter des Vaderlands. De komende twee jaar zal hij gedichten schrijven bij actuele gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie. Hij schrijft zowel in het Nederlands als het Fries.

Tsead Bruinja is geboren in Rinsumageest en woont nu in Amsterdam. Hij studeerde Engels en Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen en was betrokken bij de organisatie van literaire evenementen als Dichters in de Prinsentuin en de Poëziemarathon. Hij debuteerde in 2000 met de Friestalige dichtbundel De wizers yn it read, en in 2003 verscheen zijn eerste Nederlandstalige bundel Dat het zo hoorde, die werd genomineerd voor de Jo Peters Poëzieprijs. Sindsdien publiceerde hij twaalf bundels. Zijn bundel Overwoekerd (2010) werd genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs. 

Tsead geeft les aan de Arnhemse schrijfopleiding van hogeschool ArtEZ.
Hij is volgens eigen zeggen als dichter allereerst gevormd door muziek, poëzie hadden ze thuis niet.

Vijf jaar lang schreef hij actuele gedichten voor het radioprogramma Dit is de dag. Van 2014 tot 2016 schreef hij een wekelijkse column voor de cultuurbijlage van de Leeuwarder Courant. Sinds 2017 is hij ‘Dongeradichter’ van de gemeente Dongeradeel. In januari werd hij de zevende Dichter des Vaderlands. De benoemingscommissie noemt Tsead Bruinja: “een dichter die in eerlijke, eenvoudige woorden, zowel gevoelig als scherp kan zijn, die een inval of anekdote tot gedicht kan verheffen en rauwheid en lyriek afwisselt. Hij beweegt in zijn vaak geëngageerde dichterschap moeiteloos tussen binnenwereld en buitenwijk – en waar het wel moeite kost, levert dat spannende poëzie op.”

In juni verschijnt de bundel Ik ga het donker maken in de bossen van.

www.tseadbruinja.nl

Tsead Bruinja © Tessa Posthuma De Boer

Back To Top